Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

2021

Projekat Izgradnje kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini (CILAP) odlukom je Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju...

Nakon što su predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održali niz sastanaka sa predstavnicima Svjetske banke u okviru redovne nadzorne misije...

JAVNI POZIV

Obavještavaju se građani i pravna lica da su na dijelu područja Federacije Bosne i Hercegovine pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 5.5.2021. godine održan sastanak na kojemu su učestvovali predstavnici Uprave predvođeni...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 29.04.2021. godine potpisan ugovor za vršenje usluga skeniranja katastarske arhivske dokumentacije...

Prijedlog Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine je jednoglasno usvojen na 21. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije...

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima i načelnik općine Ilidža gosp. Nermin Muzur sa saradnicima je održan 21.4.2021....

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su 21.04.2021. godine potpisani ugovori za usklađivanje podataka između katastra i zemljišne knjige...

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su održali niz sastanaka sa predstavnicima Svjetske banke u okviru redovite nadzorne misije Svjetske...

UNECE-ova radna grupa za zemljišnu administraciju zajedno sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) organizuje niz webinara za stručnjake u...

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima, načelnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje gosp. Sead Čaušević sa saradnicima, te...

Vlada Federacije BiH je na svojoj redovnoj 262. sjednici održanoj 8. aprila 2021. godine prihvatila Informaciju Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o...

U skladu sa planiranim aktivnostima CILAP projekta 25.3.2021. godine je održana online radionica sa ciljem izgradnje kapaciteta Federalne uprave za geodetske i imovinsko...

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima, načelnik općine Jajce gosp. Edin Hozan sa saradnicima, te direktor Uprave za...

Vlada Federacije BiH je na 258. sjednici održanoj 11.03.2021. godine utvrdila Prijedlog zakona o infrastrukturi prostornih podataka (IPP) FBiH i uputila isti Parlamentu FBiH....

Izvještaj o realizaciji Plana poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2020. godinu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je usvojeno na 257....

Dvadeset treća sjednica vijeća IPP FBiH je održana putem elektroničkih komunikacijskih kanala 23. februara 2021. godine. Na sjednici su učestvovali članovi vijeća...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 23.2.2021. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 18.2.2021. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 17.2.2021. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović...

Redovni godišnji sastanak Upravnog odbora projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ – CILAP je održan...

Provedba aktivnosti u okviru Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine je završena sa 31. decembrom 2020. godine.

Izvještaj o radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je usvojen na 251. redovnoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Uprkos  poznatim...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 13.1.2021. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović...

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 250. redovnoj sjednici koja je održana 8.1.2021. godine usvojila Plan rada za 2021. godinu Federalne uprave za geodetske i...