Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

2021

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove gosp. Željko Obradović sa saradnicima, gradonačelnik Grada Mostara...

Dvadeset šesta sjednica Vijeća IPP FBiH je održana u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 20. decembra 2021. godine. Na sjednici su...

Dana 16.12.2021. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove u okviru realizacije plana edukacija Projekta registracije nekretnina -...

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima i gradonačelnik Širokog Brijega gosp. Miro Kraljević sa saradnicima je održan...

Radionica pod nazivom „Digitalna transformacija, podaci i AI na području Zapadnog Balkana“ je održana u Skoplju, Sjeverna Makedonija je u periodu od 09. do 11.12.2021...

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove je potpisan Okvirni sporazum sa odabranim pružaocem usluga...

U okviru planiranih aktivnosti Projekta registracije nekretnina – dodatno finansiranje, Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove organizuje Dan otvorenih...

Redovni godišnji sastanak rukovodstva CILAP projekta i vođa komponenti – Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i...

Prezentacija dokumenta „Studija početnog stanja“ u okviru izrade Studije izvodljivosti nove arhitekture i softvera informacionog sistema zemljišne knjige i katastra...

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima i načelnik općine Neum gosp. Dragan Jurković sa saradnicima je održan 19.11.2021....

Dvadeset peta sjednica Vijeća IPP FBiH je održana u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 17. novembra 2021. godine. Ovo je ujedno bila prva...

Zajednički sastanak predstavnika entitetskih geodetskih uprava, Lantmäteriet-a i Ambasade Kraljevine Švedske je održan u prostorijama Federalne uprave za geodetske i...

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima i načelnik općine Teočak gosp. Tajib Muminović sa saradnicima je održan...

U prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske je 12.11.2021. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktorica...

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović i načelnik općine Dobretići gosp. Ivo Čakarić sa saradnicima je održan 11.11.2021. godine u...

Peta u nizu planiranih aktivnosti u okviru realizacija plana edukacija Projekta registracije nekretnina - Dodatno finansiranje (RERP AF) je održana u Zenici od 9.-10. novembra...

U organizaciji državne agencije za prostorne podatke Albanije (ASIG) te Agencije za međunarodnu saradnju Japana (JICA) organizovana je Regionalna konferencija o geoprostornim...

Četvrta u nizu planiranih aktivnosti u okviru realizacija plana edukacija Projekta registracije nekretnina - Dodatno finansiranje (RERP AF) je održana u Livnu od 3.-4....

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima, pomoćnicima svih sektora uprave i pomoćnica načelnika za imovinsko-pravne poslove...

Ugovori o isporuci geodetskih instrumenata za potrebe katastarskih službi jedinica lokalnih samouprava Federacije BiH su potpisani u Sarajevu je 27.10.2021. godine u...

Treća u nizu planiranih aktivnosti u okviru realizacija plana edukacija Projekta registracije nekretnina - Dodatno finansiranje (RERP AF) je održana u Mostaru od 26.-27....

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su 25.10.2021. godine u Sarajevu održali sastanak sa predstavnicima Svjetske Banke u okviru vanredne...

Državna geodetska uprava Republike Hrvatske organizovala je konferenciju „Dan IPP-a“ 20. oktobra 2021. godine u Rovinju, Republika Hrvatska. Ovogodišnja konferencija je...

Druga u nizu planiranih aktivnosti u okviru realizacija plana edukacija Projekta registracije nekretnina - Dodatno finansiranje (RERP AF) je održana u Tuzli od 18.-19. oktobra...

Osmi plenarni sastanak UN-GGIM-a: Evropa je tokom 13. i 14.10.2021. godine okupio više rukovodioce iz geodetskih uprava i agencija za statistiku država članica EU kao drugih...

Prva u nizu planiranih aktivnosti u okviru realizacija plana edukacija Projekta registracije nekretnina - Dodatno finansiranje (RERP AF) je održana u Bihaću od 13.-14....

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i pomoćnik direktora gosp. Sead Hadžić su održali niz sastanaka u Posavskom...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH" broj: 4/93 i 13/94) , člana...

U sklopu implementacije zajedničkog projekta „Obnova premjera na području Općine Ilidža“ je održan sastanak na kojemu su učestvovali direktor Federalne uprave gosp....

Druga ljetna škola (obuka nastavnika za korištenje novih tehnologija u oblasti geoinformatike na stvarnim slučajevima iz prakse) je održana u periodu od 13. do 17....

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima i načelnik općine Neum gosp. Dragan Jurković sa saradnicima, je održan 14.9.2021....

U prostorijama općine Novi Travnik je 7.9.2021. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima te načelnik općine,...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je dana 31.8.2021. godine održan sastanak ministrice civilnih poslova Bosne i Hercegovine gđe Ankice...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 14.7.2021. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktorica Republičke uprave za...

Dvadeset četvrta sjednica vijeća IPP FBiH je održana 7.7.2021. godine. Na sjednici su učestvovali članovi vijeća nadležnih institucija u skladu sa rješenjem Vlade...

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN), a koji se realizira kroz...

Zajednički sastanak direktora Državne geodetske uprave Republike Hrvatske gosp. Damira Šanteka i direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp....

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na nastavku 11. redovne sjednice održane 28. juna 2021. godine usvojio Prijedlog Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije...

Skupština geodetskog društva Herceg-Bosne je održana na Kupresu od 25. do 27. juna 2021. godine. Na skupštini su učestvovali i predstavnici Federalne uprave za geodetske i...

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima i načelnik općine Kupres gosp. Zdravko Mioč sa saradnicima, je održan 25.6.2021....

Uslijed trenutne situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19 oboljenja i nemogućnosti održavanja velikih događaja i skupova, FIG radna sedmica je održana od 20. do...

Redovni sastanak Upravnog odbora projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ – CILAP je održan putem...

XIII Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka na temu „Interoperabilni lokacijski okvir“ je održana 01.06.2021.godine u organizaciji...

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović sa saradnicima, gradonačelnik Grada Mostara dr.sc....

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima i načelnik općine Čelić gosp. Admir Hrustanović sa saradnicima, je održan...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u sklopu projekata koje implementira tokom 2021. godine predvidjela edukacije vezane za izgradnju kapaciteta iz...

Redovna generalna skupština EuroGeographics-a je održana 17. i 18.05.2021. godine putem elektroničkih komunikacionih kanala. Učestvovalo je preko 70 delegata iz više od 50...

Projekat Izgradnje kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini (CILAP) odlukom je Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju...

Nakon što su predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održali niz sastanaka sa predstavnicima Svjetske banke u okviru redovne nadzorne misije...

JAVNI POZIV

Obavještavaju se građani i pravna lica da su na dijelu područja Federacije Bosne i Hercegovine pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 5.5.2021. godine održan sastanak na kojemu su učestvovali predstavnici Uprave predvođeni...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 29.04.2021. godine potpisan ugovor za vršenje usluga skeniranja katastarske arhivske dokumentacije...

Prijedlog Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine je jednoglasno usvojen na 21. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije...

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima i načelnik općine Ilidža gosp. Nermin Muzur sa saradnicima je održan 21.4.2021....

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su 21.04.2021. godine potpisani ugovori za usklađivanje podataka između katastra i zemljišne knjige...

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su održali niz sastanaka sa predstavnicima Svjetske banke u okviru redovite nadzorne misije Svjetske...

UNECE-ova radna grupa za zemljišnu administraciju zajedno sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) organizuje niz webinara za stručnjake u...

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima, načelnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje gosp. Sead Čaušević sa saradnicima, te...

Vlada Federacije BiH je na svojoj redovnoj 262. sjednici održanoj 8. aprila 2021. godine prihvatila Informaciju Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o...

U skladu sa planiranim aktivnostima CILAP projekta 25.3.2021. godine je održana online radionica sa ciljem izgradnje kapaciteta Federalne uprave za geodetske i imovinsko...

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima, načelnik općine Jajce gosp. Edin Hozan sa saradnicima, te direktor Uprave za...

Vlada Federacije BiH je na 258. sjednici održanoj 11.03.2021. godine utvrdila Prijedlog zakona o infrastrukturi prostornih podataka (IPP) FBiH i uputila isti Parlamentu FBiH....

Izvještaj o realizaciji Plana poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2020. godinu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je usvojeno na 257....

Dvadeset treća sjednica vijeća IPP FBiH je održana putem elektroničkih komunikacijskih kanala 23. februara 2021. godine. Na sjednici su učestvovali članovi vijeća...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 23.2.2021. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 18.2.2021. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 17.2.2021. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović...

Redovni godišnji sastanak Upravnog odbora projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ – CILAP je održan...

Provedba aktivnosti u okviru Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine je završena sa 31. decembrom 2020. godine.

Izvještaj o radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je usvojen na 251. redovnoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Uprkos  poznatim...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 13.1.2021. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović...

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 250. redovnoj sjednici koja je održana 8.1.2021. godine usvojila Plan rada za 2021. godinu Federalne uprave za geodetske i...