Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

2019

Druga radionica na temu „Upravljanje projektima“ je održana u skladu sa planiranim aktivnostima CILAP projekta u Sarajevu od 16. do 18. decembra 2019. godine.

Osamnaesta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 16.12.2019....

Redovni godišnji sastanak rukovodstva CILAP projekta i vođa komponenti – Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i...

Nakon provedene zajedničke javne nabavke Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo glede pružanja usluga „Izrada...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 9. decembra 2019. godine organizovano preuzimanje geodetske opreme.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj redovnoj 202. sjednici održanoj u Mostaru 05.12.2019. godine usvojila Plan rada za 2020. godinu Federalne uprave za geodetske...

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 202. sjednici održanoj u Mostaru 05.12.2019. godine prihvatila informaciju Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove...

Studijska posjeta Geodetskoj upravi Republike Slovenije je organizirana u okviru CILAP projekta kroz aktivnosti 3. komponente „Podrška uspostavi registra cijena...

Delegacija u sastavu: Ministrica finansija Vlade Federacije BiH gđa Jelka Milićević, direktor Porezne uprave Federacije BiH gosp. Šerif Isović, direktor Federalne uprave...

Seminar na temu izlaganja podataka katastra na javni uvid i uspostave katastra nekretnina je održan u organizaciji Projekta registracije nekretnina Federacije BiH i Federalne...

Studenti II. godine Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru predvođeni profesoricom Univerziteta dr.sc. Snježanom Musa su 18. novembra 2019....

Radionica u okviru komponente 4 CILAP projekta: Podrška razvoju geodetske infrastrukture i metoda je održana u periodu 11. -12. novembra 2019. godine u Banja Luci. Radionicu...

Završna konferencija IMPULS projekta je održana u Banja Luci od 12.-14. novembra 2019. godine u organizaciji Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove...

Postavljanjem pločice s kućnim brojem 30 na zgradu Općine 11.11.2019. godine, simbolično je obilježen početak označavanja na području općine Posušje. Načelnik...

Na sastanku Porezne uprave Federacije BiH sa predstavnicima kantonalnog poreznog ureda Sarajevo donesen je zaključak da se organizira edukacija za rad sa aplikacijom Registra...

Studenti Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru predvođeni doc.dr. Jasminom Taletovićem su 5. novembra 2019. godine posjetili Federalnu upravu...

U organizaciji Geodetskog društva Herceg-Bosne u Neumu je održan IV. Kongres o katastru u Bosni i Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem. Kongres je održan od 29. do 31....

Završni sastanak sa članovima misije Svjetske Banke je održan 28. oktobra 2019. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Učestvovali...

U skladu sa planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 21.-25. oktobra 2019. godine u Mostaru je održana radionica u okviru komponente 3: Podrška uspostavi Registra...

Nadzorna misija Svjetske Banke je u posjetu Bosni i Hercegovini 21.-28. oktobra 2019. godine, a svrha misije je unaprijediti pripremu dokumenta o dodatnom finansiraju i...

Pripremni sastanak sa predstavnicima općinskih sudova i općina/gradova, čije su katastarske općine predloženu za fazu IX u realizaciji Projekta registracije nekretnina je...

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 195. redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu 17.10.2019. godine usvojila novi tekst Pravilnika o unutarnjem ustroju Federalne uprave...

Federalna uprava za geodetske i imovinske - pravne poslove je u 2019. godini kroz aktivnosti donatorskog projekta Kraljevine Norveške i vlastitim sredstvima realizovala...

U sklopu aktivnosti implementacije novog donatorskog projekta i nastavka potpore Vlade Norveške koja putem uprave za mapiranje i katastar - Statens kartverk (SK) dugi niz...

Nakon objavljivanja Pravilnika o osnovnim geodetskim radovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/19), Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u...

Redovita godišnja skupština EuroGeographics-a za 2019. godinu održana je u Manchester-u, Velika Britanija u periodu od 7. do 10. oktobra, a ovogodišnji domaćin je bila...

Radni sastanak sa predstavnicima općine Usora održan je 2.10.2019. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na temu uspostave Adresnog...

Učenici Srednje građevinske škole u Mostaru su 26. septembra 2019. godine posjetili Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Posjet je planiran godišnjim...

Dan Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine je održan u Sarajevu 25. septembra 2019. godine, u okviru IMPULS projekta koji se finansira iz sredstava...

Geodetsko društvo Herceg Bosne (GDHB) organizira IV. Kongres o katastru u Bosni i Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem. Kongres će biti održan od 29. do 31. oktobra u...

Međunarodna konferencija pod nazivom „Razvoj potpomognut digitalizacijom za održivu budućnost u Istočnoj Evropi“ u organizaciji Republičkog geodetskog zavoda Republike...

Sastanak na temu „IMPLEMENTACIJA POLITIKE BiH O PODACIMA ZA TEREN I PREPREKE“ je održan u glavnom uredu BHANSA-e 12.09.2019. godine.

Nadzorna misija Svjetske Banke je u posjetu Bosni i Hercegovini 12.-13. septembra 2019. godine, a svrha misije je unaprijediti pripremu dokumenta o dodatnom finansiraju...

Sastanak predstavnika uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije je...

Radionica/radno druženje za rukovodioce zemljišnoknjižnih ureda i zemljišnoknjižne referente je održana u Neumu 5. i 6.9.2019. u sklopu provedbe Projekta registracije...

Oglas o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta za KO Srđevići - Grad Livno možete pogledati u dokumentu ispod:

XII Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka, ovoga puta u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, je održana u...

U okviru Regionalne konferencije o katastru i infrastrukturi prostornih podataka u Neumu 4.-6. septembra 2019. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju i saradnji u...

Oglas o početku izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama za KO Bjelaj - Općina Bosanski Petrovace možete pogledati u dokumentu ispod:

Jedanaesti sastanak Upravnog odbora i nacionalnih koordinatora IMPULS projekta održan je u Neumu 4. septembra 2019. godine.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove organizuje XII Regionalnu konferenciju o katastru i infrastrukturi prostornih podataka na temu „ Uloga katastarskih i...

Vlada Federacije BiH je utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru Nacrt zakona o Infrastrukturi prostornih podataka (IPP) Federacije BiH na sjednici održanoj u Sarajevu 22....

U skladu sa planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 19. do 23. avgusta 2019. godine je održana radionica u okviru komponente 3: Podrška uspostavi Registra Cijena...

Radni sastanak u cilju formalizovanja saradnje i realizacije aktivnosti na polju uspostave Adresnog registra Grada Zenice, te na temu implementacije većeg broja projekata...

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i ministar pravde Federacije BiH gosp. Mato Jozić su donijeli zajedničku Odluku o...

U prostorijama Vlade Hercegovačko-Neretvanskog kantona održan je sastanak premijera Vlade Dr. sc. Nevenka Hercega, direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne...

Dana 18.07.2019. godine Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove su posjetili djelatnici Državne geodetske uprave Republike Hrvatske, u sastavu gosp. Antun...

Izvršni direktor odjela za međunarodnu saradnju Ordnance Survey-a gosp. Peter Hedlund, i rukovodilac odjela za odnose sa klijentima gosp. Agim Isufaj su posjetili Federalnu...

Radionica sa ciljem početka treninga o upravljanju projektima je održana u Laktašima od 8.-11.7.2019. godine. Radionicu je vodio stručnjak iz Lantmäteriet-a gosp. Kent...

U okviru aktivnosti Projekta registracije nekretnina održani su seminari o Zakonu o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 100/13) 21.06.2019. u...

Geodetsko društvo Herceg-Bosne održalo je redovnu Godišnju skupštinu na Kupresu. Uz članove Društva u radu Skupštine učestvovali su i predstavnici Državne geodetske...

Nacionalna radionica IMPULS projekta na temu „Poslovni model infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH“ je održana u Sarajevu 25. juna 2019. godine.

U posjeti Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove su u periodu od 24.06. do 27.06. boravili predstavnici i angažovani konsultanti Švedske stručne grupe...

Direktor EuroGeographics-a gosp. Mick Cory , gđa Sallie Payne Snell rukovodilac poslovanja i upravljanja udruženjem, i gđa Patricia Sokacova menadžer za komunikaciju sa...

Na poziv direktora Državne geodetske uprave Republike Hrvatske gosp. Damira Šanteka, predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, direktor gosp....

14. Simpozijum za masovnu procjenu vrijednosti imovine pod nazivom „Inovacije i izazovi u poreznoj politici i procjeni imovine“ je organizovan od strane Međunarodnog...

U okviru implementacije Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH (RERP) i uz podršku Švedskog donatorskog CILAP projekta “Izgradnja kapaciteta i procedura u...

Šesti plenarni sastanak UN-GGIM: Evropa odbora je održan u Bruxelles-u , Kraljevina Belgija od 4. do 6. juna 2019. UN-GGIM: Evropa predstavlja odbor stručnjaka Ujedinjenih...

Nacionalni dan Kraljevine Švedske, najveći državni praznik i dan velikog ponosa građana Švedske je obilježen 6. juna 2019. u Sarajevu. Tim povodom je u Zemaljskom muzeju...

U okviru projekta „Javne službe za tržište nekretninama i evropske integracije“, koji se finansira donatorskim sredstvima Kraljevine Norveške, organizirana je studijska...

Oglas o početku izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za KO Podgrađe - Općina Gornji Vakuf-Uskoplje možete pogledati u dokumentu...

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović, direktor, gosp. Nedžad Pašalić, pomoćnik direktora i gđa Slađana...

U skladu sa dogovorom sa zadnjeg sastanka Upravnog odbora CILAP projekta, predstavnici Lantmäteriet-a gosp. Anders Lundquist, pomoćnik direktora i gosp.  Anders Sandin,...

U Federaciji Bosne i Hercegovine provodi se Projekt registracije nekretnina, temeljem Odluke o ratifikaciji Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne...

Vanredna generalna skupština EuroGeographicsa je održana u Leuvenu, Belgija, je 14. i 15. maja 2019. godine. Na skupštini je ovom prilikom učestvovalo preko 70 delegata iz...

Nadzorna misija Svjetske banke je u posjetu Bosni i Hercegovini, u okviru kojeg u Federaciji Bosne i Hercegovine boravi u razdoblju od 13. do 15. maja 2019. godine. Nadzornu...

XIX. Dani geodeta Hrvatske su održani u organizaciji Hrvatskog geodetskog društva u Segetu Donjem, Hrvatska od 9. do 12. maja. Ovogodišnji susreti ponudili niz kvalitetnih...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održan sastanak sa ciljem evaluacije nastavka CILAP projekta kroz izlaznu fazu. Na sastanku su...

Tradicionalna godišnja konferencija „Vekom & prijatelji“ je održana 23. aprila 2019. godine u Beogradu.

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održana četrnaesta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH 18. aprila...

Učenici Srednje građevinsko - geodetske škole u Tuzli su 18. aprila 2019. godine posjetili Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Posjet je planiran...

Osamnaesti sastanak nacionalnih koordinatora IMPULS projekta je održan u Skoplju, Sjeverna Makedonija 15. aprila 2019. godine. Na sastanku su razmatrana sljedeća pitanja:...

Sa zadovoljstvom obavještavamo sve korisnike geodetskih i katastarskih podataka Federalne geodetske uprave da su od danas na Geoportalu FGU preliminarno dostupne nove ortofoto...

Radionica u okviru CILAP projekta na temu "Podrška razvoju geodetske infrastrukture" je održana u Banja Luci 9. i 10. aprila 2019. Na radionici su učestvovali predstavnici...

Na osnovu člana 32. stav (1) i člana 34. stav (2). Zakona o premjeru i katastru nekretnina, („Službeni list SR BiH“ br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 i „Službeni list...

U skladu sa planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 2. do 04.04.2019.godine u Mostaru je održana radionica u okviru koje je nastavljen rad na izgradnji kapaciteta...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održan sastanak sa predstavnicima Općine Ilidža 3. aprila 2019. godine.

Godišnja konferencija Svjetske Banke „Land and Poverty 2019“ (Zemljište i siromaštvo), pod radnim nazivom „Catalyzing Innovation“ (Kataliziranje inovacija) je...

Radionica IMPULS projekta na temu uređivanja metapodataka je održana u Sarajevu 28. marta 2019. godine. IMPULS projekt ima za cilj prijenos znanja stručnom osoblju koje radi...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u sklopu svojih nadležnosti započela i gravimetrijski premjer Federacije BiH. Projekat je finansiran sredstvima...

Na osnovu člana 32. stav (1) i člana 34. stav (2). Zakona o premjeru i katastru nekretnina, („Službeni list SR BiH“ br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 i „Službeni list...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na...

Zajednička sjednica nadležnih komisija za granicu BiH i Crne Gore, s ciljem nastavka aktivnosti na sprovođenju Ugovora o granici između BiH i Crne Gore je održana 22....

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u okviru Švedskog donatorskog projekta "Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90” i “Službeni list RBiH 4/93 i 13/94”) i članka...

U okviru implementacije Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH (RERP) i uz podršku Švedskog donatorskog CILAP projekta “Izgradnja kapaciteta i procedura u...

Završna radionica SPATIAL REGION projekta na temu „Buduća saradnja i strateško planiranje“ je održana 12. i 13. marta 2019. godine u Podgorici, Crna Gora. Radionicu su...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održan sastanak sa predstavnicima Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo 6. marta 2019. godine....

Završni sastanak u okviru nadzorne misije Svjetske Banke te donatorski koordinacioni sastanak su održani u prostorijama Ureda Svjetske Banke u Bosni i Hercegovini. Navedeni...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održan sastanak sa predstavnicima tima Svjetske Banke 27. i 28. februara 2019. godine. Nadzornu...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 20. februara 2019. godine održan sastanak u cilju analize trenutne realizacije Projekta registracije...

Poštovani korisnici FBIHPOS mreže GNSS permanentnih stanica,

Direktor Federalnog zavoda za statistiku doc.dr Emir Kremić, zajedno sa saradnicima je posjetio Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove 6. februara...

U Trebinju je 31. 1. 2019. godine održan redovni godišnji sastanak Upravnog odbora projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u...

U Trebinju je 31. januara 2019. godine izvršeno potpisivanje Ugovora nakon provedenih postupaka javne nabavke u okviru provedbe donatorskog projekta "JAVNE SLUŽBE ZA...

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i stručni savjetnik za geoinformatiku gosp. Denis Tabučić posjetili su općinu...

U prostorijama Općine Ilidža je 22.01.2019. godine održana završna prezentacija projekta uspostave Adresnog registra u ovoj jedinici lokalne samouprave. Uspješnom...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na...

Sastanak nacionalnih koordinatora IMPULS projekta je održan od 16.01. do 17.01. 2019. u Gävleu, Kraljevina Švedska. Federalnu upravu za geodetske i imovinsko pravne poslove...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 16. januara 2019. godine organizovano preuzimanje geodetske opreme.

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90” i “Službeni list RBiH 4/93 i 13/94”) i članka...