Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

2015

U okviru IMPULS projekta u Malmöu (Švedska) je 16. decembra 2015. godine održan zajednički sastanak direktora katastarskih i kartografskih agencija jugoistočne Evrope,...

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta u Sarajevu je 14. 12. 2015. godine održana radionica na temu ”Integracija rodne ravnopravnosti u zemljišnoj administraciji...

U Zagrebu, Republika Hrvatska, je 14. 12. 2015. godine održan sastanak nacionalnih koordinatora IMPULS projekta.

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 7. 12. 2015. godine održana prva sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka FBiH, kojoj...

U Mostaru je od 2. do 4. decembra 2015. godine, u organizaciji Geodetskog društva Herceg-Bosne, održan treći Kongres o katastru u BiH. Kongres je održan pod visokim...

U sklopu IMPULS projekta u Mostaru je 2. 12. 2015. godine održana prva nacionalna radionica, i to na teme osnovnih znanja o IPP-u, trenutnog stanja implementacije IPP-a u...

U Sarajevu je 26. i 27. 11. 2015. godine održana radionica za rukovoditelje zemljišnoknjižnih ureda općinskih sudova u Federaciji BiH. Radionicu je otvorio direktor...

U Zagrebu, Republika Hrvatska, je 24. i 25. novembra održan sastanak EuroGeographicsove Mreže za razmjenu znanja o pozicioniranju, a čiji je domaćin bila Državna geodetska...

U sklopu regionalnog IMPULS projekta u Tirani, Albanija, su u periodu od 16. do 19. 11. 2015. godine održane IMPULS radionice za radne pakete WP2, WP3, W4, WP5, a domaćin...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove potpisani su ugovori za usklađivanje podataka između katastra i zemljišne knjige, za ukupno 13...

U svrhu zajedničke implementacije Projekta izrade adresnog registra općine Centar Sarajevo, predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i CILAP...

U Banjaluci je 11. novembra 2015. godine održan završni sastanak predstavnika Svjetske banke i predstavnika entitetskih uprava za geodetske i imovinskopravne poslove....

U Banjaluci je 10. i 11. novembra održana radionica pod nazivom „WORKSHOP FOR WESTERN BALKANS REGION “CONTRIBUTION TO EUROPEAN LOCATION FRAMEWORK (ELF)“, čiji je...

Vlada Federacije BIH je na sjednici održanoj 5. novembra 2015. godine donijela rješenje o imenovanju članova Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i...

Nastavak aktivnosti vezanih za Registar cijena i njegovu implementaciju

Geodetsko društvo Herceg-Bosne nastavlja tradiciju organiziranja Kongresa o katastru u Bosni i Hercegovini. Nakon uspješno organiziranog prvog (Neum, 2007. godine) i drugog...

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović sastao se s predsjedavajućim Predsjedništva BiH dr. Draganom Čovićem. Tema razgovora...

Nakon Doma naroda Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvlaštenju usvojio je i Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, na svojoj 10. izvanrednoj sjednici,...

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 19. do 22. 10. 2015. godine u Laktašima je održana radionica u cilju priprema za početak izvođenja...

Djelatnici Sektora za međunarodnu saradnje švedske geodetske uprave – Lantmäterieta su 20. 10. 2015. godine posjetili Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 14. 10. 2015. godine održan je i drugi pripremni sastanak u vezi s nastavkom realizacije Projekta...

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 12. do 15. 10. 2015. godine u Trebinju je održana radionica u okviru koje je nastavljen rad na izradi strategija...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 13. 10. 2015. godine održan je pripremni sastanak u vezi s nastavkom realizacije Projekta registracije...

Dom naroda Federacije BiH je na 3. sjednici, održanoj 8. 10. 2015. godine, uz dva amandmana, usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju.

U sklopu regionalnog IMPULS projekta 6. oktobra 2015. godine u Prištini, Republika Kosovo, održan je cjelodnevni seminar u okviru WP6 komponente. Federalnu upravu za...

U Beogradu, Republika Srbija, je 7. oktobra održan plenarni sastanak regionalnog odbora, UN-GGIM Europe. Domaćin plenarnog sastanka je kao i za prethodno održanu skupštinu...

Redovna godišnja skupština EuroGeographicsa za 2015. godinu održana je u Beogradu, Republika Srbije, u periodu od 4. do 6. oktobra, čiji je domaćin bio Republički...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Ministarstvo pravde FBiH održali su konferenciju za medije na kojoj su prezentirali rezultate implementacije...

U sklopu regionalnog IMPULS projekta u Budvi, Crna Gora, je u periodu od 21. do 24. 9. 2015. godine održana IMPULS sedmica, a domaćin ovog događaja je bila Uprava za...

U Budvi, Crna Gora, 24. septembra 2015. godine održana je redovna sjednica Upravnog odbora projekta IMPULS. Ovaj projekt podržava aktivnosti katastarskih i kartografskih...

Projekt je veoma važan za uspostavu održivog sustava registracije nekretnina s usklađenim katastarskim i zemljišnoknjižnim evidencijama, kao i pružanja pouzdanih i...

U organizaciji CILAP (Capacity Building for Improvement of Land Administration and Procedures in BiH) projekta 15. i 16. septembra 2015. godine, u hotelu Blanka (Vlašić),...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održan je sastanak direktora Uprave Željka Obradovića i rukovoditelja Odsjeka za geodeziju...

U okviru CILAP (Capacity Building for Impovement of Land Administration in BiH) projekta delegacija BH je od 2. do 4. septembra 2015. godine posjetila Lantmäteriet (švedska...

U okviru projekta “Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini”, te u organizaciji Državne geodetske uprave...

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta, u Sarajevu je u periodu od 6. do 10. jula 2015. godine održana radionica s članovima radnih grupa komponente vezane za...

U Amsterdamu, Holandija, je 22. juna 2015. godine održan sastanak Izvršnog odbora, grupe stručnjaka za upravljanje geografskim informacijama u Evropi, koji djeluje u okviru...

Poštovani korisnici podataka i usluga Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove!

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta, u periodu od 22 – 26. juna 2015. godine, u hotelu San u Laktašima održana je radionica s članovima radnih grupa...

U sklopu CILAP aktivnosti u prostorijama Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK 18. 6. 2015. godine održan je radni sastanak predstavnika Uprave za geodetske i...

Osma Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka održana je 16. i 17. juna 2015. godine u Prištini. Domaćin konferencije bila je Katastarska...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, u četvrtak, 11. 6. 2015. godine, održan je donatorski koordinacioni sastanak. Navedeni sastanak se...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, u četvrtak, 11. 6. 2015. godine, održana je sjednica Upravnog odbora CILAP projekta, koji se...

Poštovani korisnici FBIHPOS mreže permanentnih GNSS, ovim putem vas nažalost moramo obavijestiti da je usljed nenajavljenih problema sa telekom provajderom i dostupnošću...

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta, u periodu od 8 – 12. juna 2015. godine u hotelu Maxi u Sarajevu održana je radionica na temu „Razvoj tehničke...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održan je završni sastanak predstavnika domaćih institucija iz sektora zemljišne administracije BiH...

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove su posjetili općine Odžak i Orašje, gdje su se sastali s načelnicima tih općina, rukovodicem Službe...

Nadzorna misija Svjetske banke je u posjeti Bosni i Hercegovini, u okviru koje boravi u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu od 5. do 11. juna 2015. godine. Svrha posjete...

Kako bi se izvršili analiza i upoznavanje zainteresiranih s iskustvima u primjeni Zakona o stvarnim pravima u oba entitea, s posebnim osvrtom na daljnje poboljšanje...

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta u Trebinju je u periodu od 2. do 4. 6. 2015. godine održana radionica na temu „Analiza implementacije komunikacionih...

U okviru dogovorenog domena IMPULS projekta, te u skladu s namjerama izraženim u prethodnim regionalnim inicijativama – Memorandum o saradnji u oblasti infrastrukture...

U periodu od 26. do 28. 5. 2015. godine u Gradačcu je, u okviru CILAP projekta,  održana radionica za digitalni arhiv.

Na konferenciji INSPIRE – GEOSPATIAL WORLD FORUM, a u okviru regionalnog projekta izgradnje kapaciteta na polju infrastrukture prostornih podataka – IMPULS, u kojem...

Ovogodišnja INSPIRE (Infrastruktura za prostorne podatke u Evropskoj uniji) konferencija organizirana je u saradnji s Geospatial World Forumom i održana je pod nazivom...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 20. 5. 2015. godine izvršena primopredaja donirane računarske opreme Srednjoj...

U okviru aktivnosti CILAP projekta u Mostaru je 14. 5. 2015. godine održan radni sastanak direktora geodetskih uprava u BiH i tima za upravljanje CILAP projektom na kojem je...

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta u Mostaru je 12. 5. 2015. godine održan nastavak okruglog stola posvećen Zakonu o stvarnim pravima, u cilju razmjene...

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta u Neumu je u periodu od 3. do 5. 5. 2015. godine održana radionica “Upravljanje konfliktima”.

U Zagrebu, Republika Hrvatska, su 29. i 30. 4. 2015. godine održane sjednica Upravnog odbora IMPULS projekta i radionica za nacionalne koordinatore projekta.

Radionicu su vodili stručnjaci iz Lantmäterieta gosp. Hans Söderblom, stručnjak za procjenu vrijednosti nekretnina, i gosp. Sannagård Jörgen, IT stručnjak koji je...

Po zahtjevu švedske Ambasade/SIDA-e, a u cilju sagledavanja dosadašnjih rezultata i utjecaja CILAP projekta na razvoj zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini, u toku...

Načelnik općine Bosanski Petrovac Zlatko Hujić, sa saradnicima iz Službe za prostorno uređenje, preuzeo je tehničku dokumentacija koja će služiti za uspostavljanje...

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da ćemo u narednih nekoliko dana objaviti novu verziju našeg Geoportala koji će biti dostupan putem web adrese www.katastar.ba. Neke od...

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta u Tuzli je 8. 4. 2015. godine održan nastavak okruglog stola posvećen Zakonu o stvarnim pravima, u cilju razmjene iskustava...

Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 8. 4. 2015. godine posjetio načelnik općine Velika Kladuša Edin Behrić sa saradnicima. Predstavnike općine su...

U sklopu IMPULS projekta u Skopju je u periodu od 30. marta do 2. aprila 2015. godine održan drugi seminar o adresnom registru. Domaćin seminara je bila Uprava za katastar...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 2. 4. 2015. godine održan sastanak predstavnika Uprave i Tima Svjetske banke koji su predstavljali...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 1. aprila 2015. godine održan sastanak na temu „Završetak poslova na uspostavljanju katastra...

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović je 31. 3. 2015. godine posjetio općinu Kreševo, gdje su ga primili općinski...

U okviru IMPULS projekta u Banjaluci su u periodu od 24. do 26. marta održane radionice za radne pakete WP4 i WP5. Domaćin događaja bila je Republička uprava za geodetske i...

U sklopu IMPULS projekta u Sarajevu su u periodu od 24. do 25. marta 2015. godine održane radionice za WP2 i WP6 (radne pakete), a domaćin događaja bila je Federalna uprava...

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura – CILAP“, koji se finansira sredstvima Vlade Kraljevine Švedske,...

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU), direktor Željko Obradović, pomoćnik direktora i šef Jedinice za implementaciju projekta...

U Leksikografskom zavodu „Miroslav Krleža“ u Zagrebu održana je promocija knjige „Hercegovina u kartama i planovima“, autora dipl. ing. geod. Mirka Alilovića....

U sklopu komponente 5, odnosno potkomponente koja se odnosi na procjenu vrijednosti nekretnina, 11. marta 2015. godine u Mostaru je održana prezentacija u vezi s Planom...

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta, u Banjaluci je 5. 3. 2015. godine održan okrugli sto posvećen Zakonu o stvarnim pravima, a u cilju razmjene iskustava te...

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović i pomoćnik direktora Eldin Đonlagić posjetili su općinu Ravno i održali sastanak s...

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) danas je u Sarajevu održan okrugli stol na temu,,Završetak poslova izmjere i uspostavljanja...

Rezultati testiranja i prijedlog liste kandidata za poziciju privremenog zemljišnoknjižnog referenta

U periodu od 23. do 27. 2. 2015. godine u okviru CILAP projekta – Uspostavljanje sistema digitalnog arhiva i njegovo integriranje u poslovne procese, organizirana je...

U Sarajevu je u periodu od 17. do 19. februara 2015. godine održana edukacija na kojoj su sudjelovali privremeni ZK referenti iz općinskih sudova Tešanj, Gračanica i...

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 16. do 20. februara 2015. godine u  Sarajevu je održana radionica na temu „Plan implementacije Registra...

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 16. do 19. februara 2015. godine u Sarajevu je održana radionica u vezi s komponentom 6 – IKT.

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne (FGU) poslove će se 5. 3. 2015. godine održati okrugli stol na temu  ,,Završetak poslova izmjere i...

U sklopu IMPULS projekta u Gävleu, Švedska, je u periodu od 16. do 19. februara 2015. godine održana radionica za nacionalne koordinatore projekta, i to na temu „Outcome...

Kako bi se izvršila analiza pravnog okvira, s posebnim osvrtom na donošenje drugih propisa, kao i daljnje poboljšanje postojeće relevantne zakonske regulative, u...

U skladu s godišnjim planom aktivnosti CILAP projekta, u Banjoj Luci je od 2. do 5. februara 2015. godine održana radionica „Uspostavljanje digitalnog arhiva i integracija...

U skladu s godišnjim planom aktivnosti CILAP projekta, u Tešnju je 3. 2. 2015. godine održan seminar „Aktuelnosti u radu FGU-a – Adresni registar i Nacrt zakona o...

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 28. do 29. januara 2015. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održana...

U skladu s godišnjim planom aktivnosti CILAP projekta, u Čitluku je 27. 1. 2015. godine održan seminar „Aktuelnosti u radu FGU – Adresni registar i Nacrt zakona o...

obavijest !

Poštovani posjetioci Geoportala, zbog poslova na nadogradnji našeg sistema, u narednih nekoliko dana biti će otežan pristup pregledniku Geoportala i web servisima.

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održan je sastanak direktora Uprave g. Željka Obradovića i pomoćnika direktora g. Nedžada...

U sklopu IMPULS projekta u Sarajevu je u periodu od 13. do 15. januara 2015. godine održan seminar na temu „Osnovna znanja, SDI i INSPIRE“ te radionice za WP2 i WP3, a...