Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

April 2024

U skladu sa planiranim aktivnostima u okviru Švedskog donatorskog projekta DELEF (Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za EU budućnost...

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske organizirala je prvu konferenciju „Dani infrastrukture geoprostornih...

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (FGU) boravili su od 15. do 16. aprila 2024. godine u studijskoj posjeti...

Ugovori o angažmanu pet konsultanata za DELEF projekat su potpisani u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove...

Na temelju člana 23. stav 3. Uredbe o izlaganju na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta („Službene novine...

Zajednički sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove...

 Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni...

Na osnovu člana 71.Zakona o premjeru i katastru nekretnina(„Službeni list SRBIH,broj 22/84,12/87,26/90 i 36/90“ i „Službeni list R Bih...