Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Mart 2024

Dana 26. i 27.03.2024. godine, Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove posjetili su predstavnici Svjetske Banke radi finalnih...

U skladu sa planiranim aktivnostima u okviru švedskog DELEF projekta, na Jahorini je u periodu od 19. do 21. marta 2024. godine održana radionica...

Redovita godišnja Generalna skupština EuroGeographics-a, jedan od najznačajnih događaja u domenu upravljanja prostornim informacijama koji...

U duhu obilježavanja Svjetskog dana geodeta, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove upućuje najsrdačnije čestitke svim...

Konferencija pod naslovom „Treba nama preko 2024“ održana je u Mostaru dana 15. februara 2024. godine u organizaciji Studentskog zbora...

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove i Agencije za zemljišnu upravu i kartografiju Holandije (Kadaster) u...

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN) u...