Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Januar 2024

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i direktor Agencije za reviziju privatizacije u...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove nedavno je uspješno zaključila proces javne nabavke usluga za dorade informacionih...

U prostorijama Ambasade Kraljevine Švedske u Sarajevu je 16.01.2024.godine održan sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH"...