Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Decembar 2023

Na temelju člana 47. Zakona o premjeru i katastru zemljišta (“Službeni list SRBiH”, br. 14/78, 12/87 i 26/90; “Službeni list RBiH”,...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH“, broj: 22/84,12/87, 26/90 i 36/90 i „Službeni list...

Dana 19.12.2023. godine održana je trideset deveta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održan je sastanak direktora Željka Obradovića i zamjenice ministra za...

Svečana promocija diplomanata građevine, diplomanata arhitekture i urbanizma, diplomanata geodezije i geoinformatike, magistranata...

Na prijedlog Vijeća za Infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH (IPP FBiH) i koordinacionog tijela IPP FBiH, Federalne uprave za...

Zahvaljujući dugogodišnjoj uspješnoj saradnji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) i Državne geodetske uprave...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u proteklom periodu organizirala i provela tri ciklusa edukacija: osnovni, napredni i...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i predstavnika općine Jajce je održan u prostorijama Uprave...