Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Oktobar 2023

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBiH“ broj 22/84,12/87,26/90 ,36/90 i „Službeni list RBiH“...

Konferencija "4. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ je održana u organizaciji Federalne uprave za geodetske...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i predstavnika Bosanske Krupe je održan u prostorijama uprave...

U cilju izgradnje kapaciteta u oblasti Infrastrukturnih prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (IPP FBiH), Federalna uprava za...

Obavještavamo sve učesnike četvrte po redu konferencije „Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“, koja se...

Radionica sa ciljem detaljnog definisanja projektnih aktivnosti i detaljnog plana rada za 2024. godinu je održana u periodu od 09. do 12.10.2023....

Na temelju člana 47. Zakona o premjeru i katastru zemljišta (“Službeni list SRBiH”, br. 14/78, 12/87 i 26/90; “Službeni list RBiH”,...

U Banjoj Luci je 10.10.2023. godine održan kick off sastanak vezan za početak implementacije DELEF projekta (Digitalno unapređenje upravljanja...

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN) u...

Sastanak predstavnika entitetskih geodetskih uprava, delegacije Evropske unije u BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva komunikacija...