Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Maj 2023

Sedmica učenja o procjeni vrijednosti nekretnina održana je u Seoulu, Republika Južna Koreja, od 22. do 26. maja 2023. godine, a organizovana je...

Predstavnik Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, pomoćnik direktora gospodin Sead Hadžić je u sklopu međunarodne...

Vanredna generalna skupština EuroGeographics-a za 2023. godinu je održana 25.05.2023. godine putem online platformi za komunikaciju a...

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SRBIH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“ i „Službeni list R...

Sastanak predstavnika  Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i predstavnika Ministarstva za građenje, prostorno...

Sa zadovoljstvom obavještavamo sve korisnike geodetskih i katastarskih podataka Federalne geodetske uprave da je uspješno završen projekat...

U Gradačcu je 06.05.2023. godine organizovana skupština udruženja „GEODET“ Tuzla u sklopu koje je održana i edukacija Federalne uprave za...

U svom 14. izdanju, Geospatial World Forum (GWF) je konferencija za profesionalce angažovane u oblasti geoprostornih podataka i srodnim sektorima....

Nakon četiri godine Hrvatsko geodetsko društvo je ponovo organizovalo tradicionalne dvadesete po redu Dane hrvatskih geodeta u Segetu...