Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Novembar 2022

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove (FGU) kao koordinaciono tijelo infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH - IPP...

Dana 17.11.2022. godine je održana trideset druga sjednica Vijeća IPP FBiH u okviru konferencije “3. Dani Infrastrukture prostornih podataka...

Završni sastanak u okviru donatorskog projekta regionalne saradnje je održan u prostorijama Norveške uprave za katastar i mapiranje u Oslu,...

Konferencija "3. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ je održana u organizaciji Federalne uprave za geodetske...

Predstavnici Svjetske Banke su u okviru nadzorne misije implementacije projekta Registracije nekretnina – Dodatno finansiranje (RERP AF) boravili...

Na temelju člana 47. Zakona o premjeru i katastru zemljišta („Službeni list SRBiH“, br. 14/78, 12/87 i 26/90; „Službeni list RBiH“,...