Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Oktobar 2022

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održan zajednički sastanak na kojemu su učestvovali direktor Uprave...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u sklopu Plana edukacija za 2022. godinu organizovala dvodnevnu radionicu za...

Dana 18.10.2022. godine održana je trideset prva sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove kao koordinaciono tijelo Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH...

Međunarodna konferencija povodom obilježavanja 95 godina postojanja Geodetske uprave i 75 godina od prvog premjera na teritoriju Sjeverne...

U Mostaru je 11.10.2022. godine održana radionica na temu “Uspostavljanje saradnje sa subjektima IPP“ u organizaciji Federalne uprave za...

U Sarajevu je 5.10.2022. godine održana radionica na temu “Uspostavljanje saradnje sa subjektima IPP“ u organizaciji Federalne uprave za...

U Sarajevu je 4.10.2022. godine održana radionica na temu “Uspostavljanje saradnje sa subjektima IPP“ u organizaciji Federalne uprave za...