Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

August 2022

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove je potpisan Okvirni sporazum sa odabranim dobavljačem GNSS opreme. Okvirni sporazum su potpisali...

Dana 30.08.2022. godine održana je trideseta sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na...

Radionica sa ciljem detaljnog definisanja obima projektnih aktivnosti je održana u periodu od 21. do 25.08.2022. godine u Gavle-u (Kraljevina...

U prostorijama Gradske uprave Grada Mostara održan je sastanak direktora Federalne uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove gosp. Željka...