Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

April 2022

Dana 14.04.2022. godine na redovnoj sjednici Vlade Federacije BiH, usvojena je Odluka o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra i Odluka o naknadama za vršenje...

Redovna godišnja Generalna skupština Eurogeographicsa će se održati u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu od 15. do 17.5.2022. godine. Ovogodišnji domaćin skupštine je...

Dana 19.04.2022. godine održana je dvadeset osma sjednica Vijeća IPP FBiH u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na sjednici su učestvovali...

Nakon što su predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održali niz sastanaka sa predstavnicima Svjetske banke u okviru redovne nadzorne misije...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na čelu sa direktorom gosp. Željkom Obradovićem i predstavnika općine Kladanj na čelu sa...

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su 04. aprila 2022. godine u Sarajevu održali sastanak sa predstavnicima Svjetske Banke u okviru nadzorne...

Učenici Srednje građevinske škole Jurja Dalmatinca u Mostaru su 1.4.2022. godine zajedno sa svojim nastavnicima posjetili Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne...