Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Decembar 2021

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove gosp. Željko Obradović sa saradnicima, gradonačelnik Grada Mostara...

Dvadeset šesta sjednica Vijeća IPP FBiH je održana u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 20. decembra 2021. godine. Na sjednici su...

Dana 16.12.2021. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove u okviru realizacije plana edukacija Projekta registracije nekretnina -...

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima i gradonačelnik Širokog Brijega gosp. Miro Kraljević sa saradnicima je održan...

Radionica pod nazivom „Digitalna transformacija, podaci i AI na području Zapadnog Balkana“ je održana u Skoplju, Sjeverna Makedonija je u periodu od 09. do 11.12.2021...

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove je potpisan Okvirni sporazum sa odabranim pružaocem usluga...

U okviru planiranih aktivnosti Projekta registracije nekretnina – dodatno finansiranje, Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove organizuje Dan otvorenih...