Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Novembar 2021

Redovni godišnji sastanak rukovodstva CILAP projekta i vođa komponenti – Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i...

Prezentacija dokumenta „Studija početnog stanja“ u okviru izrade Studije izvodljivosti nove arhitekture i softvera informacionog sistema zemljišne knjige i katastra...

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima i načelnik općine Neum gosp. Dragan Jurković sa saradnicima je održan 19.11.2021....

Dvadeset peta sjednica Vijeća IPP FBiH je održana u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 17. novembra 2021. godine. Ovo je ujedno bila prva...

Zajednički sastanak predstavnika entitetskih geodetskih uprava, Lantmäteriet-a i Ambasade Kraljevine Švedske je održan u prostorijama Federalne uprave za geodetske i...

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima i načelnik općine Teočak gosp. Tajib Muminović sa saradnicima je održan...

U prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske je 12.11.2021. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktorica...

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović i načelnik općine Dobretići gosp. Ivo Čakarić sa saradnicima je održan 11.11.2021. godine u...

Peta u nizu planiranih aktivnosti u okviru realizacija plana edukacija Projekta registracije nekretnina - Dodatno finansiranje (RERP AF) je održana u Zenici od 9.-10. novembra...

U organizaciji državne agencije za prostorne podatke Albanije (ASIG) te Agencije za međunarodnu saradnju Japana (JICA) organizovana je Regionalna konferencija o geoprostornim...

Četvrta u nizu planiranih aktivnosti u okviru realizacija plana edukacija Projekta registracije nekretnina - Dodatno finansiranje (RERP AF) je održana u Livnu od 3.-4....