Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Oktobar 2021

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima, pomoćnicima svih sektora uprave i pomoćnica načelnika za imovinsko-pravne poslove...

Ugovori o isporuci geodetskih instrumenata za potrebe katastarskih službi jedinica lokalnih samouprava Federacije BiH su potpisani u Sarajevu je 27.10.2021. godine u...

Treća u nizu planiranih aktivnosti u okviru realizacija plana edukacija Projekta registracije nekretnina - Dodatno finansiranje (RERP AF) je održana u Mostaru od 26.-27....

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove su 25.10.2021. godine u Sarajevu održali sastanak sa predstavnicima Svjetske Banke u okviru vanredne...

Državna geodetska uprava Republike Hrvatske organizovala je konferenciju „Dan IPP-a“ 20. oktobra 2021. godine u Rovinju, Republika Hrvatska. Ovogodišnja konferencija je...

Druga u nizu planiranih aktivnosti u okviru realizacija plana edukacija Projekta registracije nekretnina - Dodatno finansiranje (RERP AF) je održana u Tuzli od 18.-19. oktobra...

Osmi plenarni sastanak UN-GGIM-a: Evropa je tokom 13. i 14.10.2021. godine okupio više rukovodioce iz geodetskih uprava i agencija za statistiku država članica EU kao drugih...

Prva u nizu planiranih aktivnosti u okviru realizacija plana edukacija Projekta registracije nekretnina - Dodatno finansiranje (RERP AF) je održana u Bihaću od 13.-14....

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i pomoćnik direktora gosp. Sead Hadžić su održali niz sastanaka u Posavskom...