Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Septembar 2021

Na osnovu člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list RBiH" broj: 4/93 i 13/94) , člana...

U sklopu implementacije zajedničkog projekta „Obnova premjera na području Općine Ilidža“ je održan sastanak na kojemu su učestvovali direktor Federalne uprave gosp....

Druga ljetna škola (obuka nastavnika za korištenje novih tehnologija u oblasti geoinformatike na stvarnim slučajevima iz prakse) je održana u periodu od 13. do 17....

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima i načelnik općine Neum gosp. Dragan Jurković sa saradnicima, je održan 14.9.2021....

U prostorijama općine Novi Travnik je 7.9.2021. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima te načelnik općine,...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je dana 31.8.2021. godine održan sastanak ministrice civilnih poslova Bosne i Hercegovine gđe Ankice...