Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Juli 2021

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 14.7.2021. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktorica Republičke uprave za...

Dvadeset četvrta sjednica vijeća IPP FBiH je održana 7.7.2021. godine. Na sjednici su učestvovali članovi vijeća nadležnih institucija u skladu sa rješenjem Vlade...

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN), a koji se realizira kroz...