Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Januar 2021

Provedba aktivnosti u okviru Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine je završena sa 31. decembrom 2020. godine.

Izvještaj o radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je usvojen na 251. redovnoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Uprkos  poznatim...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 13.1.2021. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović...

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 250. redovnoj sjednici koja je održana 8.1.2021. godine usvojila Plan rada za 2021. godinu Federalne uprave za geodetske i...