Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Novembar 2020

Obavještavamo zainteresovanu javnost da su oba Doma Parlamenta Federacije BiH prihvatila tekst Nacrta zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH i svojim zaključcima...

Javna rasprava o Nacrtu zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine je održana u saradnji sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja kao...