Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Septembar 2020

Dvadeseta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana elektroničkim putem 29.09.2020. godine. Na sjednici su učestvovali članovi...

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove  i predstavnici firme „Trafficon d.o.o.“, izvođača radova na izradi projekta komasacije za...

Savez općina i gradova Federacije BiH organizira više sesija na kojima će se raspravljati o Nacrtu zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH, što ova Uprava kao...

Direktori entitetskih uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove, gosp. Željko Obradović i gđa. Bosiljka Predragović su 22.09.2020. godine potpisali Dodatak Ugovoru...

Zajednički sastanak direktora Državne geodetske uprave Republike Hrvatske gosp. Damira Šanteka, direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp....

U prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske je održan sastanak na kojem su učestvovali direktorica gđa Bosiljka Predragović,...