Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Juli 2020

Sastanak sa predstavnicima općine Ilidža je održan u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 14.7.2020. godine. Na sastanku su učestvovali...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove je uz podršku CILAP projekta i aktivnosti finansiranja iz budžetskih sredstava Federacije BiH te zajedničkog...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90” i “Službeni list RBiH 4/93 i 13/94”) i člana...

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara i ministar finansija i trezora gosp. Vjekoslav Bevanda potpisao je danas sa šefom Ureda Svjetske banke u BiH gosp....