Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

April 2020

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN), a koja se realizira kroz...

Vanredna generalna skupština EuroGeographics-a je održana 29.04.2020. godine putem online platformi za komunikaciju. Učestvovalo je preko 72 delegata iz više od 50 agencija...

Online radionica u okviru komponente 3 CILAP projekta „Podrška u održavanju registra cijena nekretnina i jačanje institucionalne saradnje s poreznim upravama“ je...

Završni sastanak predstavnika entitetskih geodetskih uprava na čelu sa direktorima, gosp. Željkom Obradovićem i gđom Bosiljkom Predragović sa članovima misije Svjetske...

U skladu sa novonastalom situacijom izazvanoj pandemijom Corona virusa ( COVID-19) projektni tim Svjetske Banke je u okviru redovne misije održao online sastanke sa...

U skladu sa novonastalom situacijom izazvanom pandemijom Corona virusa ( COVID-19) projektni tim Svjetske Banke će u okviru redovne misije održati online sastanke sa...