Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Februar 2020

Sastanak glede nastavka provođenja projekta komasacije zemljišta na području općine Odžak uključujući i uređenje zemljišta izgradnjom putne i kanalske mreže je...

Na osnovu člana 32. stav (1) i člana 34. stav (2). Zakona o premjeru i katastru nekretnina, („Službeni list SR BiH“ br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 i „Službeni list...

Radionica u sklopu 3. komponente CILAP projekta „Podrška u održavanju Registra Cijena nekretnina i jačanje institucionalne saradnje s poreznim upravama“ je održana u...

Rukovoditeljica poslovanja i upravljanja udruženjem, gđa Sallie Payne Snell i gđa Patricia Sokacova menadžer za komunikaciju sa članicama, su posjetile Federalnu upravu za...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na...

Sastanak povodom prezentacije Zajedničkog informacionog sistema zemljišne knjige i katastra Republike Hrvatske je održan u prostorijama Federalne uprave za geodetske i...

Ovim putem obavještavamo zainteresovanu javnost da su oba Doma Parlamenta Federacije BiH prihvatila tekst Nacrta zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH i svojim...

Zajednički sastanak na kojemu su učestvovali Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, gosp. Željko Obradović, direktor Federalne uprave...

Početna radionica SPATIAL II projekta održana je u Skoplju, Sjeverna Makedonija od 05. do 07.02.2020. godine. Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Holandije je prethodno...

Sastanak u okviru projekta Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics (GEOBIZ) je održan u prostorijama Rektorata Univerziteta u Zagrebu...