Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Januar 2020

Redovni godišnji sastanak Upravnog odbora projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ – CILAP je održan...

Radna grupa za izradu Pravilnika o podjeli na listove službenih topografskih karata i planova i Uputstva o vizualizaciji podataka Temeljne topografske baze podataka (TTB)...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u skladu sa svojim nadležnostima izradila slijedeće karte :