Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

August 2019

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove organizuje XII Regionalnu konferenciju o katastru i infrastrukturi prostornih podataka na temu „ Uloga katastarskih i...

Vlada Federacije BiH je utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru Nacrt zakona o Infrastrukturi prostornih podataka (IPP) Federacije BiH na sjednici održanoj u Sarajevu 22....

U skladu sa planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 19. do 23. avgusta 2019. godine je održana radionica u okviru komponente 3: Podrška uspostavi Registra Cijena...