Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Juli 2019

Radni sastanak u cilju formalizovanja saradnje i realizacije aktivnosti na polju uspostave Adresnog registra Grada Zenice, te na temu implementacije većeg broja projekata...

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i ministar pravde Federacije BiH gosp. Mato Jozić su donijeli zajedničku Odluku o...

U prostorijama Vlade Hercegovačko-Neretvanskog kantona održan je sastanak premijera Vlade Dr. sc. Nevenka Hercega, direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne...

Dana 18.07.2019. godine Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove su posjetili djelatnici Državne geodetske uprave Republike Hrvatske, u sastavu gosp. Antun...

Izvršni direktor odjela za međunarodnu saradnju Ordnance Survey-a gosp. Peter Hedlund, i rukovodilac odjela za odnose sa klijentima gosp. Agim Isufaj su posjetili Federalnu...

Radionica sa ciljem početka treninga o upravljanju projektima je održana u Laktašima od 8.-11.7.2019. godine. Radionicu je vodio stručnjak iz Lantmäteriet-a gosp. Kent...

U okviru aktivnosti Projekta registracije nekretnina održani su seminari o Zakonu o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 100/13) 21.06.2019. u...