Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

August 2018

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove organizira „Dan Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ u Mostaru 6. septembra 2018.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u saradnji sa ostalim katastarskim i kartografskim agencijama iz regije Zapadnog Balkana sudjeluje u realizaciji IMPULS...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je dana 23. augusta 2018. godine održan sastanak predstavnika uprave na čelu sa direktorom gospodinom...

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gospodin Željko Obradović je posjetio Općinu Ravno s ciljem uvida u stanje realizacije projekta komasacije...