Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Maj 2018

U Budvi, Crna Gora je 30. i 31. maja 2018. godine održana XI. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u sklopu redovnih aktivnosti Projekta registracije nekretnina- RERP organizirala seminar na temu „Zakon o stvarnim...

Službena svečanost povodom puštanja u rad portala „Javna prezentacija podataka registra cijena nekretnina“ će se održati u utorak 05. juna 2018. godine u 11.00 sati, u...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u sklopu redovnih aktivnosti Projekta registracije nekretnina- RERP organizovala seminar na temu „Zakon o stvarnim...

U Sarajevu je 23. maja 2018. godine održan sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove sa predstavnicima katastarskih ureda jedinica lokalne...

U skladu sa planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 22. do 25. maja 2018. godine, u Sarajevu je održana radionica sa ciljem nastavka podrške Federalnoj upravi za...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u sklopu redovnih aktivnosti Projekta registracije nekretnina- RERP organizovala seminar na temu „Zakon o stvarnim...

U okviru implementacije Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH, a uz direktnu podršku švedskog donatorskog projekta CILAP („Jačanje izgradnje kapaciteta i...

Vanredna generalna skupština EuroGeograpshicsa je održana u Leuvenu, Belgija 15. i 16. maja 2018. godine a na događaju je ovom prilikom učestvovalo preko 63 delegata iz 34...

U Banja Luci je 15. maja 2018. godine održan završni sastanak predstavnika Svjetske banke sa predstavnicima entitetskih uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove a sve u...

U Zeničko-dobojskom kantonu je dana 9. maja 2018. godine održan seminar pod nazivom “Projekti zemljišne administracije u Zeničko- dobojskom kantonu - iskustva, koristi i...

Nadzorna misija Svjetske banke zajedno sa timom Organizacija za prehranu i poljoprivredu-FAO je u posjeti Bosni i Hercegovini, u okviru kojeg u Federaciji Bosne i...