Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Januar 2018

U Mostaru je 30. 1. 2018. godine održan pripremni radni sastanak s predstavnicima Uprave za katastar i mapiranje Kraljevine Norveške i predstavnicima norveške Ambasade u...

U okviru CILAP projekta (Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini), čiji je cilj izgradnja kapaciteta i prenos znanja,...

U okviru CILAP projekta - "Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini" - CILAP, čiji su ciljevi izgradnja kapaciteta i...

U organizaciji CILAP projekta, u Tesliću je u periodu od 23. do 24. januara 2018. godine održana dvodnevna radionica kao dio planiranih aktivnosti Komponente 4 - Podrška...

U Mostaru je 16. januara 2018. godine održana IMPULS nacionalna radionica na temu „Prezentacija nacrta Zakona o infrastrukturi prostornih podataka“. Na radionici su...

U Mostaru je 15. januara 2018. godine održana deseta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka FBiH, na kojoj se raspravljalo o sljedećim tačkama dnevnog...