Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Maj 2017

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove će 2020. godine biti domaćin Generalne skupštine Eurogeographicsa – europske asocijacije nacionalnih agencija...

U Zenici je 23. maja 2017. godine održan seminar u sklopu druge i treće komponente CILAP projekta. Glavni cilj seminara bio je upoznavanje zainteresiranih s procesom...

U Općini Gradačac je 20. maja 2017. godine održana redovna godišnja skupština Udruženja građana geodetske struke „Geodet“, koja je ujedno bila i izborna, a domaćin...

U Banja Luci je 17. 5. 2017. godine, u okviru redovne misije Svjetske banke, u prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske održan...

U Sarajevu je u periodu od 8. do 11. maja 2017. godine održana radionica u okviru komponente 3 CILAP projekta: Podrška uspostavljanju registra cijena, koju su vodili...

U Leuvenu, Belgija, je od 8. do 9. 5. 2017. godine održana vanredna generalna skupština EuroGeographicsa. Događaju je ovom prilikom prisustvovalo 72 delegata iz 33...

Učenici trećeg i četvrtog razreda srednje Tehničke škole Brčko (geodetski tehničari) su 8. maja 2017. godine posjetili Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne...

Kontinuirana obuka i edukacija svih aktera u sektoru zemljišne administracije Federacije BiH, u cilju unaprjeđenja kvalitete pružanja usluga zemljišne knjige i...

U okviru CILAP projekta (Capacity Building for Improvement of Land Administration and Procedures in BiH) u švedskom gradu Harnosandu, od 3. do 5. maja 2017. godine, održana...

Nadzorna misija Svjetske banke je u posjeti Bosni i Hercegovini, u okviru koje u Federaciji Bosne i Hercegovine boravi u periodu od 3. do 5. maja 2017. godine. Svrha posjete je...