Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

April 2017

U organizaciji Holandskog katastra predstavnici katastarskih i kartografskih agencija jugoistočne Evrope su u periodu od 23. do 29. aprila 2017. godine boravili u Kraljevini...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 25. aprila 2017. godine održan sastanak s predstavnicima Općine Hadžići. Cilj sastanka je...

U svrhu realizacije VII faze Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH, u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, 21. aprila 2017. godine...

U okviru implementacije Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH i uz podršku švedskog donatorskog Projekta izgradnje kapaciteta i procedura u...

U svrhu realizacije VII faze Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH, u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, 20. aprila 2017. godine...

U prostorijama Općine Tešanj, 19. 4. 2017. godine, održan je sastanak u cilju nastavka uspješne saradnje i realizacije aktivnosti na komponenti 3 projekta CILAP –...

Redovni tromjesečni sastanak nacionalnih koordinatora i Upravnog odbora IMPULS projekta održan je 11. i 12. aprila 2017. godine u Zagrebu. Sastanak je organizirao voditelj...