Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Januar 2017

Putem zemljišnoknjižnog informacionog sistema "e-Grunt“ građanima Federacije BiH je od 30. januara 2017. godine omogućen uvid u zemljišnoknjižne podatke na osnovu broja...

U okviru misije Svjetske banke održan je završni sastanak predstavnika entitetskih uprava za geodetske i imovinskopravne poslove i predstavnika Svjetske banke. Sastanak je...

U svrhu procjene napretka realizacije Projekta registracije nekretnina u BiH projektni tim Svjetske banke je u posjeti Bosni i Hercegovini u periodu od 23. do 30. januara 2017....

Zadovoljstvo nam je najaviti internet-prezentaciju zemljišnoknjižnih podataka svih općinskih sudova – zemljišnoknjižnih ureda u Federaciji BiH,koja će se održati u...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 25. 1. 2017. godine potpisan Ugovor o razvijanju IT sistema digitalnog arhiva.

Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 24. 1. 2017. godine posjetila delegacija Norveške agencije za mapiranje i katastar. Članovi delegacije, direktor...