Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Novembar 2016

Novoimenovani ambasador Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini Anders Hagelberg posjetit će Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove (Marka Marulića br. 2...

U Neumu je 22. i 23. 11. 2016. godine održana radionica u vezi sa strategijama ljudskih resursa. Radionicu je vodila stručnjakinja u ovoj oblasti iz Švedske gđa Anna...

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta u Trebinju je u periodu od 14. do 18. 11. 2016. godine održana radionica u okviru komponente 3: Podrška uspostavljanju...

U okviru IMPULS projekta u Sarajevu, u hotelu Holiday, je 11. novembra 2016. godine održana druga nacionalna radionica na temu “Strategija infrastrukture prostornih podataka...

Vlada Federacije BiH je na 77. redovnoj sjednici, održanoj 10. novembra 2016. godine u Sarajevu, usvojila Uredbu o izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog...

U Tesliću je 9. i 10. 11. 2016. godine održan redovni godišnji sastanak rukovodstva CILAP projekta i vođa komponenti – Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 8. novembra 2016. godine održana je četvrta redovna sjednica Vijeća infrastrukture prostornih...

U Bratislavi, Slovačka Republika, u periodu od 3. do 4. novembra 2016. godine održan je 5. godišnji forum Strategije Evropske unije (EU) za dunavski region. Federalnu upravu...

U Općinskom sudu u Gračanici, dana 18.10.2016. godine, izvršeno je testiranje kandidata za privremenog asistenta na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne...

U prostorijama općina Bosanski Petrovac i Ključ su 3. 11. 2016. godine održani sastanci na temu uspostavljanja adresnog registra. U ime Federalne uprave za geodetske i...

U cilju uspostavljanja adresnog registra u prostorijama Općine Ilijaš održan je sastanak kojem su prisustvovali g. Denis Tabučić, predstavnik Federalne uprave za geodetske...