Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Oktobar 2016

U cilju detaljnih dogovora o implementaciji aktivnosti vezanih za uspostavljanje registra cijena nekretnina i koordinacije buduće saradnje Federalne uprave za geodetske i...

U Općinskom sudu u Čapljini, dana 05.09.2016. godine, izvršeno je testiranje kandidata za privremenog asistenta na poslovima ažuriranja, zamjene i uspostave zemljišne...

U periodu od 18. do 23. oktobra 2016. godine djelatnici Federalne uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove, na čelu s direktorom Željkom Obradovićem, učestvovali su na...

Na teritoriji Federacije BiH u toku je realizacija jako bitnih projekata u okviru sektora zemljišne administracije. Posebno je bitan projekt „Registracija nekretnina“,...

Direktor firme "Trafficon" d.o.o. Odžak g. Marko Zrakić je 25. 10. 2016. godine prezentirao Projekt komasacije dijela općine Orašje. Projekt obuhvaća dijelove katastarskih...

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu je u periodu od 16. do 22. 10. 2016. godine bio domaćin   novom projektu Erasmus + programa, koji je počeo 15. 10....

IMPULS RADIONICA

U Albaniji, Drač, je u razdoblju od 18. do 20. 10. 2016. godine održana IMPULS radionica. Na početku radionice prisutnima se pozdravnim govorom obratila aktualna ministrica...

Djelatnici Jedinice za implementaciju Projekta registracije nekretnine g. Nedžad Pašalić, rukovoditelj Jedinice, g. Muris Ajanović, konsultant za katastar, i gđica...

U svrhu efikasne koordinacije buduće saradnje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Porezne uprave Federacije BiH, a u vezi s komponentom 3 CILAP...

U Budimpešti (Mađarska) je od 2 do 4. oktobra održana redovna godišnja skupština Eurogeographicsa, neprofitabilne organizacije koja okuplja i predstavlja katastarske i...