Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Decembar 2015

U okviru IMPULS projekta u Malmöu (Švedska) je 16. decembra 2015. godine održan zajednički sastanak direktora katastarskih i kartografskih agencija jugoistočne Evrope,...

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta u Sarajevu je 14. 12. 2015. godine održana radionica na temu ”Integracija rodne ravnopravnosti u zemljišnoj administraciji...

U Zagrebu, Republika Hrvatska, je 14. 12. 2015. godine održan sastanak nacionalnih koordinatora IMPULS projekta.

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 7. 12. 2015. godine održana prva sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka FBiH, kojoj...

U Mostaru je od 2. do 4. decembra 2015. godine, u organizaciji Geodetskog društva Herceg-Bosne, održan treći Kongres o katastru u BiH. Kongres je održan pod visokim...

U sklopu IMPULS projekta u Mostaru je 2. 12. 2015. godine održana prva nacionalna radionica, i to na teme osnovnih znanja o IPP-u, trenutnog stanja implementacije IPP-a u...

U Sarajevu je 26. i 27. 11. 2015. godine održana radionica za rukovoditelje zemljišnoknjižnih ureda općinskih sudova u Federaciji BiH. Radionicu je otvorio direktor...