Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Novembar 2015

U Zagrebu, Republika Hrvatska, je 24. i 25. novembra održan sastanak EuroGeographicsove Mreže za razmjenu znanja o pozicioniranju, a čiji je domaćin bila Državna geodetska...

U sklopu regionalnog IMPULS projekta u Tirani, Albanija, su u periodu od 16. do 19. 11. 2015. godine održane IMPULS radionice za radne pakete WP2, WP3, W4, WP5, a domaćin...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove potpisani su ugovori za usklađivanje podataka između katastra i zemljišne knjige, za ukupno 13...

U svrhu zajedničke implementacije Projekta izrade adresnog registra općine Centar Sarajevo, predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i CILAP...

U Banjaluci je 11. novembra 2015. godine održan završni sastanak predstavnika Svjetske banke i predstavnika entitetskih uprava za geodetske i imovinskopravne poslove....

U Banjaluci je 10. i 11. novembra održana radionica pod nazivom „WORKSHOP FOR WESTERN BALKANS REGION “CONTRIBUTION TO EUROPEAN LOCATION FRAMEWORK (ELF)“, čiji je...

Vlada Federacije BIH je na sjednici održanoj 5. novembra 2015. godine donijela rješenje o imenovanju članova Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i...

Nastavak aktivnosti vezanih za Registar cijena i njegovu implementaciju

Geodetsko društvo Herceg-Bosne nastavlja tradiciju organiziranja Kongresa o katastru u Bosni i Hercegovini. Nakon uspješno organiziranog prvog (Neum, 2007. godine) i drugog...

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović sastao se s predsjedavajućim Predsjedništva BiH dr. Draganom Čovićem. Tema razgovora...