Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Oktobar 2015

Nakon Doma naroda Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvlaštenju usvojio je i Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, na svojoj 10. izvanrednoj sjednici,...

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 19. do 22. 10. 2015. godine u Laktašima je održana radionica u cilju priprema za početak izvođenja...

Djelatnici Sektora za međunarodnu saradnje švedske geodetske uprave – Lantmäterieta su 20. 10. 2015. godine posjetili Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 14. 10. 2015. godine održan je i drugi pripremni sastanak u vezi s nastavkom realizacije Projekta...

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 12. do 15. 10. 2015. godine u Trebinju je održana radionica u okviru koje je nastavljen rad na izradi strategija...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 13. 10. 2015. godine održan je pripremni sastanak u vezi s nastavkom realizacije Projekta registracije...

Dom naroda Federacije BiH je na 3. sjednici, održanoj 8. 10. 2015. godine, uz dva amandmana, usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju.

U sklopu regionalnog IMPULS projekta 6. oktobra 2015. godine u Prištini, Republika Kosovo, održan je cjelodnevni seminar u okviru WP6 komponente. Federalnu upravu za...

U Beogradu, Republika Srbija, je 7. oktobra održan plenarni sastanak regionalnog odbora, UN-GGIM Europe. Domaćin plenarnog sastanka je kao i za prethodno održanu skupštinu...

Redovna godišnja skupština EuroGeographicsa za 2015. godinu održana je u Beogradu, Republika Srbije, u periodu od 4. do 6. oktobra, čiji je domaćin bio Republički...