Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Septembar 2015

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Ministarstvo pravde FBiH održali su konferenciju za medije na kojoj su prezentirali rezultate implementacije...

U sklopu regionalnog IMPULS projekta u Budvi, Crna Gora, je u periodu od 21. do 24. 9. 2015. godine održana IMPULS sedmica, a domaćin ovog događaja je bila Uprava za...

U Budvi, Crna Gora, 24. septembra 2015. godine održana je redovna sjednica Upravnog odbora projekta IMPULS. Ovaj projekt podržava aktivnosti katastarskih i kartografskih...

Projekt je veoma važan za uspostavu održivog sustava registracije nekretnina s usklađenim katastarskim i zemljišnoknjižnim evidencijama, kao i pružanja pouzdanih i...

U organizaciji CILAP (Capacity Building for Improvement of Land Administration and Procedures in BiH) projekta 15. i 16. septembra 2015. godine, u hotelu Blanka (Vlašić),...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održan je sastanak direktora Uprave Željka Obradovića i rukovoditelja Odsjeka za geodeziju...

U okviru CILAP (Capacity Building for Impovement of Land Administration in BiH) projekta delegacija BH je od 2. do 4. septembra 2015. godine posjetila Lantmäteriet (švedska...