Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Juli 2015

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta, u Sarajevu je u periodu od 6. do 10. jula 2015. godine održana radionica s članovima radnih grupa komponente vezane za...

U Amsterdamu, Holandija, je 22. juna 2015. godine održan sastanak Izvršnog odbora, grupe stručnjaka za upravljanje geografskim informacijama u Evropi, koji djeluje u okviru...