Novosti (arhiva) - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti (arhiva)

Decembar 2014

U sklopu IMPULS projekta u periodu od 15. do 18. decembra 2014. godine u Beogradu, Republika Srbija, su održane radionice na temu „Osnovna znanja, kvalitet metapodataka i...

Direktor Federalne uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove Željko Obradović je sa svojim pomoćnicima Antonijom Sikimić i Nedžadom Pašalićem posjetio općinu...

U sklopu planiranih aktivnosti i radionice CILAP projekta, u okviru potkomponente 5.2. Izgradnja adresnog registra, u Mostaru je 9. decembra 2014. godine održana prezentacija...

U Skopju je u periodu od 2. do 4. 12. 2014. godine u sklopu Impuls projekta održan seminar o adresnom registru. Seminaru, koji su vodili stručnjaci iz Lantmäterieta Urlika...

U Trebinju je 4. 12. 2014. godine održana sjednica Upravnog odbora CILAP projekta. Na sjednici je prezentiran i usvojen Godišnji izvještaj o napretku projekta za 2014....

U sklopu IMPULS projekta u periodu od 1. do 4. decembra 2014. godine u Beogradu, Republika Srbija, je održan seminar na temu GNSS - Globalni navigacioni satelitski sistemi,...