Novosti - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti

Redovni V. Kongres o katastru u Bosni i Hercegovini je održan u organizaciji Geodetskog društva Herceg Bosne (GDHB) od 27. do 29. septembra u...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i predstavnika općine Bosansko Grahovo je održan u...

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić je sa saradnicima boravio u posjeti Federalnoj upravi za geodetske i...

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove, kao koordinaciono tijelo Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH,...

Federalni ministar prostornog uređenja Željko Nedić i savjetnik ministra Goran Lulić su boravili u posjeti Federalnoj upravi za geodetske i...