Novosti - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 12. januara 2022. godine organizovano preuzimanje geodetske opreme. Predmetna oprema je osigurana iz...

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove gosp. Željko Obradović sa saradnicima, gradonačelnik Grada Mostara...

Dvadeset šesta sjednica Vijeća IPP FBiH je održana u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 20. decembra 2021. godine. Na sjednici su...