Naslovna - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti

14. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka je održana u Laškom i Velenju od 20. do 22.9.2022. godine u...

Kongres Međunarodne federacije geodeta (International Federation of Surveyors – FIG) održan je u Varšavi, Poljska, u periodu od 11. 9. do 15....

U Jajcu je 8.9.2022. godine održana radionica na temu “Uspostavljanje saradnje sa subjektima IPP“ u organizaciji Federalne uprave za geodetske...

U Tuzli je 7.9.2022. godine održana radionica na temu “Uspostavljanje saradnje sa subjektima IPP“ u organizaciji Federalne uprave za geodetske...

Zajednički sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove, direktora gosp. Željka Obradovića i pomoćnika...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“, "Službeni list...

U sklopu nastavka implementacije projekta „Obnove premjera na području općine Ilidža“ i Sporazuma o zajedničkom finansiranju javne nabavke,...

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove je potpisan Okvirni sporazum sa odabranim dobavljačem GNSS opreme. Okvirni sporazum su potpisali...

Naši partneri