Naslovna - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti

Direktor Uprave gosp. Željko Obradović i pomoćnik direktora gosp. Goran Brkić održali su sastanak sa direktorom Agencije za reviziju...

Načelnik općine Ilijaš gosp. Akif Fazlić i pomoćnica načelnika u Službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar gđa....

Sastanak predstavnika Uprave na čelu sa direktorom gosp. Željkom Obradovićem, te predstavnika Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu-...

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove i predstavnika općine Čitluk je održan u prostorijama općine...

Kako što je zainteresovana javnost već ranije sigurno upoznata oba Doma Parlamenta Federacije BiH prihvatila su tekst Nacrta zakona o...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina ("Sl. list SR BIH", broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90 i "Sl. list R BiH", broj: 4/93,...

Sastanak direktora Uprave gosp. Željka Obradovića i generalnog direktora Elektroprivrede BiH gosp. Sanela Buljubašića je održan u prostorijama...

Naši partneri