Najava događaja - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Najava događaja

Februar 2016

Najava: Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju u sklopu projekta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Republičke uprave  za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a i predstavnici UNDP-a će 24. 2. 2016. godine, s početkom u 10:00 sati, u zgradi Ujedinjenih nacija u Sarajevu potpisati Memorandum o razumijevanju u sklopu projekta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija ...