Najava događaja - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Najava događaja

Mart 2015

Najava održavanja okruglog stola na temu ,,Završetak poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina u FBiH,,

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne (FGU) poslove će se 5. 3. 2015. godine održati okrugli stol na temu  ,,Završetak poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina u FBiH“, s ciljem aktualiziranja problematike započetih poslova izmjere i  uspostavljanja katastra nekretnina te mogućnosti završetka istih.