Kontakt - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Direktor

Obradović Željko dipl.ing.geod. 033/215-304 zeljko.obradovic@fgu.com.ba

Sekretar uprave

Suša Jasminka, dipl. pravnik 033/586-057 jasminka.susa@fgu.com.ba

Kabinet direktora

Krajina Dijana stroj.teh. tajnica tel: 033/201-784
fax: 033/586-056
dijana.krajina@fgu.com.ba
Andrić-Kargneluti Ivana, dipl. pravnik 033/586-058 ivana.andric@fgu.com.ba
Kuzman Niko dipl.ekonomista 033/586-058 niko.kuzman@fgu.com.ba
Tavra Petar vozač 033/586-058  

Sektor za izmjeru, kartografiju i komasaciju zemljišta

Mr.sc. Ðonlagić Eldin dipl.ing.geod.
pomoćnik direktora
033/586-059 eldin.donlagic@fgu.com.ba
Malanović Vehbija dipl.ing.geod. 033/586-069 vehbija.malanovic@fgu.com
Abaza Hasumana dipl.ing.geod. 033/586-069 hasumana.abaza@fgu.com.ba
Medić Ivan ing.geod. 033/586-069 ivan.medic@fgu.com.ba

Sektor za katastar

Mr.sc. Sikimić Antonija dipl.ing.geod.
pomoćnik direktora
033/586-078 antonija.sikimic@fgu.com.ba
Džananović Zijad dipl.ing.geod. 033/586-079 zijad.dzananovic@fgu.com.ba
Vlašić Valentino dipl.ing.geod. 033/586-079 valentino.vlasic@fgu.com.ba
Zubetljak Mahira dipl.ing.geod. 033/586-079 mahira.zubetljak@fgu.com.ba
Tomić Tomislav dipl.ing.geod. 033/586-079 tomislav.tomic@fgu.com.ba

Sektor za geoinformatiku

Pašalić Nedžad dipl.ing.geod.
pomoćnik direktora
033/586-060 nedzad.pasalic@fgu.com.ba
Babić Amira dipl.ing.geod. 033/586-065 amira.kadic@fgu.com.ba
Tabučić Denis dipl.ing.geod. 033/586-065 denis.tabucic@fgu.com.ba
Rakić Nedim geod.teh. 033/586-065 nedim.rakic@fgu.com.ba
Nikola Cvjetković dipl.ing.geod. 033/586-065 nikola.cvjetkovic@fgu.com.ba

Sektor za imovinsko-pravne poslove i opće poslove

Brkić Goran dipl.pravnik
pomoćnik direktora
033/586-066 goran.brkic@fgu.com.ba
Bosić Nebojša dipl.pravnik 033/586-061 nebojsa.bosic@fgu.com.ba
Mr.sc. Mahmutagić Dobrača Nefisa, dipl. pravnik 033/586-061 nefisa.mahmutagicdobraca@fgu.com.ba
Hrvatović Nadža prav.up.pos. 033/586-062 nadja.hrvatovic@fgu.com.ba
Bukva Adnan 033/586-062  
Spuža Sadeta 033/586-062