Kontakt - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Kontakt

Kontakt telefon: 033 586 065

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo

Email: hajrudin.kaljun@fgu.com.ba