Javne službe za tržište nekretnina i Evropske integracije – faza 2 - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

JAVNE SLUŽBE ZA TRŽIŠTE NEKRETNINA I EUROPSKE INTEGRACIJE – FAZA 2

Javne službe za tržište nekretnina i Evropske integracije – faza 2

Tokom 2020. godine potpisan je Dodatak Ugovoru o institucionalnoj saradnji na implementaciji donatorskog projekta koji finansira Vlada Kraljevine Norveške. Potpisivanjem dodatka ugovoru je omogućen nastavak realizacije projekta sa korisničkim partnerskim institucijama u Bosni i Hercegovini sa dodatnim iznosom od 4 miliona Norveških Kruna. Predviđeno je da razdoblje donatorske podrške i implementacije projekta ovime bude produženo do 31.12.2021. Očekivani rezultati projekta ostaju nepromijenjeni, a osnovni cilj nastavka donatorske saradnje je da osigura sigurno čuvanje dokumenata zemljišne administracije i omogući lak pristup istima. Projekat kroz Komponentu 1 pokriva daljnju implementaciju sistema digitalne arhive u sjedištu Federalne uprave te određenom broju jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH. Ukupna vrijednost predloženog projekta koji će se provoditi tokom 2021. godine je 370.000,00 KM za Federaciju Bosne i Hercegovine.