Izvještaj o radu za 2020. godinu - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Izvještaj o radu za 2020. godinu