Geoportal - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Geoportal


Osnovni cilj uspostave Geoportala Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je osiguranje lakšeg pristupa i korištenja standardiziranih prostornih podataka kojima raspolaže Federalna uprava. Geoportal Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je ključni element infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH (IPP FBiH).

Trenutno u karti geoportala (pregledniku) su dostupni sljedeći podaci: a) Ortofoto snimci Federacije BiH u razmjeri 1:5.000; b) Granice Federacije BiH, kantona i općina; c) Glavni putni pravci u Federaciji BiH; d) Mreža vodotoka Federacije BiH. Cilj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je da svi podaci kojima raspolažemo budu dostupni na karti geoportala. U skladu sa našim mogućnostima osigurat ćemo pristup na geoportalu i drugim prostornim podacima kojima raspolažemo (geodetski i katastarski podaci, kartografski i drugi podaci). Nadamo se da će vam korištenje naših prostornih podataka olakšati izvršavanje vaših poslova i obveza, što će doprinijeti poboljšanju poslovnog ambijenta i gospodarskom razvoju Federacije BiH.

S poštovanjem, direktor Željko Obradović