CILAP - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

IZGRADNJA KAPACITETA ZA UNAPREĐENJE ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I PROCEDURA U BOSNI I HERCEGOVINI – PROJEKT CILAP

Projekat Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini - CILAP je dugoročni projekat čiji je cilj izgradnja kapaciteta i prijenos znanja, a sve u cilju povećanja efikasnosti i pouzdanosti procesa zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini. Izvorni CILAP projekat je planiran, opisan i odobren na razdoblje od šest godina, s ciljem da podrži geodetske uprave u BiH tokom cijelog razdoblja provedbe projekta Registracija nekretnina 2013. – 2018., koji se implementira na osnovu Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj.

Zahtjev za nastavak finansiranja CILAP projekta, s detaljnim opisom predstojećih aktivnosti za 2016. -2019. godinu, je u skladu s novom švedskom strategijom „Strategija rezultata za švedsku reformsku suradnju s istočnom Evropom, zapadnim Balkanom i Turskom 2014. – 2020." Strategija je prihvaćena od strane švedske vlade 2014. godine i, između ostalog, i dalje se fokusira na jačanje javne uprave s ciljem da podrži razvoj efikasnije javne uprave i pružanje kvalitetnijih javnih usluga, na načelima nediskriminacije i uz jačanje integriteta institucija. Ciljevi predviđeni nastavkom CILAP projekta su u skladu s navedenom strategijom i relevantni su za ostvarenje ciljeva nove strategije.

Nastavak aktivnosti CILAP projekta je predložen u trajanju od četiri godine, za razdoblje 2016. – 2019., počevši od 1. aprila 2016. godine.

Ciljevi za CILAP 2 projekat ostaju nepromijenjeni, a projekat doprinosi očekivanom dugoročnom uticaju:

- efikasnom zemljišnom administracijom doprinijeti ekonomskom i društvenom razvoju, održivom tržištu i korištenju nekretnina, kao i pristupanje BiH EU.

Očekuje se da će fokus na razvoj kapaciteta dovesti do održivih promjena i praksi kod projektnih partnera Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Glavni cilj projekta je:

- učiniti sistem zemljišne administracije efikasnijim, sigurnijim i pouzdanijim.

U cilju dostizanja projektnog cilja, kao dio rada na početnom dizajnu projekta, izvršen je proces identifikacije ključnih komponenti koje treba ostvariti kako bi geodetske uprave mogle poslovati efikasnije, sigurnije i pouzdanije. To je dovelo do određivanja prioritetnih strateških projektnih komponenti. CILAP 2016. – 2019. će sadržavati šest komponenti:

  • podrška jačanju organizacija zemljišne administracije, razvoj ljudskih resursa i relevantnog pravnog okvira i upravljanje projektom
  • podrška osnivanju adresnog registra
  • podrška osnivanju registra kupoprodajnih cijena
  • podrška razvoju geodetske infrastrukture
  • podrška razvoju IKT i geoinformacionih sistema
  • podrška osnivanju digitalnog arhiva, njegova integracija u poslovne procese i korištenje u svakodnevnom poslovanju.

Projekat Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini – CILAP za javnost, sudionike i druge zainteresirane strane održava javnu web-stranicu koju je moguće pronaći na adresi: http://www.cilap-project.org/